Systemy kominowe - poradnik

Na czym polega znakowanie gotowych kominów?

komin kamiennyNorma PN-EN 1856-1 wprowadza również obowiązek znakowania gotowych kominów po montażu. Producent jest zobowiązany do oznakowania gotowego komina w widocznym miejscu tabliczką (metryka komina), która będzie zawierała: nazwę i znak firmowy producenta, oznaczenie parametrów i przeznaczenia, średnicę, minimalny odstęp od materiałów palnych, datę montażu i dane instalatora (montażysty). Norma nie określa sposobu wydawania metryk kominowych, jednak członkowie Stowarzyszenia „Kominy Polskie” w porozumieniu z Instytutem Nafty i Gazu określili sposób ich wydawania. Metryka powinna być wydawana i montowana na kominie wyłącznie w przypadku, gdy montaż jest przeprowadzany przez producenta lub jego autoryzowanego montażystę. Wtedy producent odpowiada za wyprodukowane elementy i poprawny ich montaż. W przypadku gdy montażu dokonuje inna firma lub inwestor we własnym zakresie, metryka kominowa będzie wydawana, gdy do producenta zostanie dostarczone oświadczenie instalatora o dokonaniu montażu zgodnie z instrukcją, a także opinia kominiarska.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak zabezpieczyć budynek przed inwazją ptaków?

ochrona budynku przed ptakamiZatkane kominy i kanały wentylacyjne, zabrudzona odchodami elewacja oraz dach, wirusy i choroby oraz odgłosy dochodzące niemal znad głowy to tylko niektóre uciążliwości jakie mogą powodować ptaki gnieżdżące się pod naszymi dachami. Niestety, w wielu przypadkach kłopoty z niechcianymi lokatorami mamy na swe własne życzenie. Ptaki dostają się bowiem pod dachy budynków poprzez niewykończony odpowiednio okap lub poprzez niezabezpieczone otwory wentylacyjne. Do wykończenia okapów stosuje się podbitkę dachową, zaś wloty powietrza zabezpiecza specjalnymi kratkami lub siatkami. Wydatki te nie są wygórowanymi w skali całej budowy, a skutecznie chronią przed zagoszczeniem pod naszym dachem nieproszonych gości.

Zobacz także