Więźba dachowa - poradnik

W jakim celu stosuje się deski okapowe?

Deski czołowe i okapowe
Deski czołowe i okapowe to elementy wykończenia okapu. Ale mają też funkcje praktyczne.
Deski okapowe są elementem wykończenia dachu. Jednak oprócz walorów czysto estetycznych pełnią one również szereg funkcji użytkowych. Do desek okapowych mocuje się przede wszystkim rynny, a dokładniej – rynajzy, tj. haki do rynien. Dodatkowo, deski okapowe stanowią podporę dla materiału pokryciowego dachu. Stosowanie desek jest szczególnie ważne w przypadku układania cięższych materiałów. Wówczas pierwszy rząd dachówek opiera się na większej powierzchni, którą tworzy deska i pokrycie jest bardziej odporne na uszkodzenia, mogące wystąpić np. na skutek naporu ciężkiego śniegu. Sposób obróbki desek okapowych jest całkowicie dowolny i zależny głównie od upodobań estetycznych inwestora. Najczęściej jednak elementy te maluje się lub obrabia za pomocą blachy. Są to jednocześnie najtańsze sposoby na wykończenie okapu.

Jak połączyć garaż wolnostojący z domem?

garaż wolnostojącyGaraże wolnostojące cieszą się mniejszym zainteresowaniem inwestorów głównie przez niechęć docierania do nich z domu w trakcie deszczowej pogody. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zlikwidowania tej niedogodności. W powyższym celu buduje się tzw. zadaszone łączniki, przedłużając połać dachu domu aż do połaci dachu garażu. Zadaszenia wsparte są przeważnie na drewnianych słupach lub kolumnach i skutecznie ochraniają użytkowników przed deszczem. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu takiego łącznika trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że znacznie zmieni on wygląd bryły domu. Niejednokrotnie zadaszenie jest w stanie wpłynąć pozytywnie na walory estetyczne budynku, ale nieraz może okazać się również niekorzystne dla wizerunku domu. Szczególnie ostrożnie trzeba podchodzić do planowania omawianych łączników wówczas, kiedy bryła budynku jest stosunkowo niska i mocno rozłożysta w poziomie.

Czy budować ogniomurek?

ogniomurekWedług zapisów Prawa Budowlanego ogniomury należy stosować jedynie wówczas, gdy dom wznosi się bezpośrednio przy granicy działki oraz w tzw. zabudowie szeregowej, kiedy budynki przylegają ściśle jeden do drugiego. Wtedy zasadniczą rolą ogniomuru jest zapobieganie przenoszeniu się ognia z budynku, na budynek. Ogniomurki stosuje się jednak dość często w przypadku krycia domów dachami płaskimi. Pełnią one funkcję dekoracyjnego detalu architektonicznego, jak również tworzą ochronę przeciwwilgociową dla dachu. Są elementami biorącymi udział w odprowadzaniu wody z połaci dachu. Ukierunkowują jej prawidłowy odpływ i zapobiegają spadaniu śniegu blisko ściany, na której zostały wzniesione.

Zobacz także