Systemy kominowe - poradnik

Znakowanie systemów kominowych

kominProducent przekazując odbiorcy wyroby, deklaruje ich określone parametry techniczne oraz warunki stosowania. Deklaracja ta zamieszczana jest na każdym elemencie kominowym, w postaci znormalizowanego kodu. Można z niego wyczytać wszystkie przydatne informacje o wyrobie.

Przykład:
CE PN 1856-1 T450 N1 W Vm L50050 G100

Gdy spotkamy się z wyrobem kominowym z oznakowaniem „CE”, oznacza to, że wyrób został przebadany przez europejskie laboratorium, a wyniki badań są zgodne z parametrami deklarowanymi przez producenta. Producent ma także profesjonalnie zorganizowany system produkcji nadzorowany w sposób ciągły przez zaakceptowane w Unii jednostki zewnętrzne. Oznakowanie „CE” oznacza, że wyrób spełnia wymagania podstawowych dla kominów norm zharmonizowanych.

O ile oddalić komin od palnych elementów konstrukcji budynku?

komin na dachuOdległość przewodów dymowych od palnych elementów konstrukcji budynku jest uregulowana przepisami Prawa Budowlanego. Jeśli elementy konstrukcji nie są osłonięte należy zachować odstęp 30 cm pomiędzy nimi, a kominem. Odległość tę można zmniejszyć do 15 cm osłaniając elementy konstrukcji tynkiem na zbrojonej siatce lub innym materiałem ogniochronnym o grubości minimum 2,5 cm. Omawiana odległość wydaje się pozostawać bezzasadna w przypadku dużo bezpieczniejszych i posiadających własną izolację ognioodporną – kominów systemowych. Prawo jednak nie rozgranicza przewodów dymowych na tradycyjne, murowane z cegły i te bardziej nowoczesne. Zapis w powyższym zakresie obowiązuje od 2002 roku i, jak dotychczas – nie wprowadzono do niego żadnych zmian, które pozwalałyby sytuować kominy inaczej.

Jak zabezpieczyć budynek przed inwazją ptaków?

ochrona budynku przed ptakamiZatkane kominy i kanały wentylacyjne, zabrudzona odchodami elewacja oraz dach, wirusy i choroby oraz odgłosy dochodzące niemal znad głowy to tylko niektóre uciążliwości jakie mogą powodować ptaki gnieżdżące się pod naszymi dachami. Niestety, w wielu przypadkach kłopoty z niechcianymi lokatorami mamy na swe własne życzenie. Ptaki dostają się bowiem pod dachy budynków poprzez niewykończony odpowiednio okap lub poprzez niezabezpieczone otwory wentylacyjne. Do wykończenia okapów stosuje się podbitkę dachową, zaś wloty powietrza zabezpiecza specjalnymi kratkami lub siatkami. Wydatki te nie są wygórowanymi w skali całej budowy, a skutecznie chronią przed zagoszczeniem pod naszym dachem nieproszonych gości.

Zobacz także