Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

dach płatwiowo-kleszczowy

Drewniana konstrukcja dachu stosowana, gdy rozpiętość dachu przekracza 11 m. Krokwie podparte są ścianami stolcowymi, składającymi się z murłat, płatwi górnych i dolnych. Płatwie górne ułożone są wzdłuż połaci dachowych, mniej więcej na środku rozpiętości i podparte słupami. Słupy stoją na płatwiach stopowych lub bezpośrednio na stropie. Całość konstrukcji usztywniają poziomo kleszcze - podwójne belki, które obejmują końce słupów z opartymi na nich krokwiami. kleszcze umieszczane są co trzecią lub czwartą krokiew; tworzą tak zwane wiązary główne. W wiązarach pośrednich krokwie opierają się tylko na murłatach.

Zobacz także