Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

kąt nachylenia dachu

Podajemy kąty nachylenia wszystkich głównych połaci dachu z pominięciem dachów lukarn. Jeżeli w opisie parametrów budynku podano dwa, lub trzy różne kąty nachylenia dachu - oznacza to, że występują w tym budynku połacie dachowe o różnych kątach nachylenia.

Zobacz także