Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mostek termiczny

Mostek cieplny można zdefiniować jako miejsce w przegrodzie budowlanej o zwiększonych stratach cieplnych, w porównaniu do typowego przekroju tej przegrody. Można wyróżnić mostki cieplne liniowe oraz punktowe. Mostki liniowe spowodowane są nieciągłościami lub pocienieniem warstwy izolacji cieplnej, np. na długości ościeży okien lub drzwi balkonowych i nadproży oraz w obszarze węzłów konstrukcyjnych i wieńców w ścianach zewnętrznych. Mostki punktowe spowodowane są np. szpilkami, wieszakami, kotwami itp., łączącymi przez warstwę izolacji termicznej, warstwy materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, np. mur z cegły lub betonu. Określenie strat cieplnych spowodowanych przez mostki jest zadaniem trudnym, stąd w praktyce do oszacowania tych strat korzysta się z uproszczonych metod obliczeniowych,

Zobacz także