Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

okno kolankowe

Okno, które montuje się na poddaszu w celu jego doświetlenia. Może być usytuowane w ścianie kolankowej lub w połaci dachu. Pionowe Okno kolankowe zazwyczaj zespolone jest z pochylonym oknem połaciowym.

Zobacz także