Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

współczynnik Sd

Współczynnik oporu dyfuzyjnego czy też równoważnik grubości warstwy powietrza. Współczynnik Sd wyrażany jest w metrach. Współczynnik ten obrazuje, jak gruba warstwa powietrza jest potrzebna do zastąpienia nią danej folii, aby stanowiła taki sam ?opór? dla pary wodnej jak dana folia.

Zobacz także