Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

wymian

Belka zastępująca przeciętną krokiew lub belkę stropową i przenosząca z niej obciążenia na sąsiednie elementy konstrukcyjne. Wymiany montuje się od góry i u dołu otworu na okno dachowe, gdy przecina on krokiew, a także w otworze na schody, gdy ten przecina którąś z belek stropowych. Wymiany mocuje się do czoła przeciętnych elementów (krokwi lub belek) i do sąsiednich nienaruszonych elementów.

Zobacz także